Issue date

Ordförklaring

Date of issue. Utgivaredatum. Det datum då en obligation, försäkring eller aktie utfärdades.

Kategorier

Utgivaredatum