J-kurva

Ordförklaring

Visar en typisk utveckling av en framgångsrik private equityfonds avkastning. Aktierna införskaffas till en viss, ibland högre kostnad som senare redovisas försiktigt tills de påtagbart ökar i värde. Kurvan bildar grafiskt formen av ett J.