Jaktarrende

Ordförklaring

Upplåtelse av jakträtt. Regleras i jaktlagen.

Kategorier

Arrende, Jakt