Jobless growth

Ordförklaring

Samhällsekonomisk återhämtning som inte resulterar i en högre sysselsättningsgrad.

Kategorier

Nationalekonomi