Joint venture

Ordförklaring

Två eller flera företag som bestämt sig för att bedriva gemensam verksamhet och fördela risktagandet. Ofta sker detta i form av ett licensavtal där en part får rätt att tillverka en vara och använda patent, varumärke, affärshemligheter och goodwill. Ett joint venture där företagen inte bildar ett bolag tillsammans är det samma som ett konsortium.

Underkategorier

Konsortium