Jordbruksarrende

Ordförklaring

Jordbruksarrende är när mark upplåts genom avtal för att nyttjanderättsinnehavaren ska bedriva jordbruksverksamhet på marken. Se närmare arrende.

Kategorier

Arrende