Jordbruksverksamhet

Ordförklaring

Omfattar uppfödning av djur, djurhållning, och odling av grönsaker och frukter m.m.

Underkategorier

Jordbruksblock, Lantbruk, Bidrag till träda