Jorddelning

Ordförklaring

Förändring av fastighetsindelningen på landsbygden.

Kategorier

Fastighet

Underkategorier

Skifte