Journal

Ordförklaring

Journal är en handling som löpande presenterar information om hur ett arbete fortskrider.

Underkategorier

Körjournal, Loggbok