Jourtid

Ordförklaring

Den tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Jourtid får tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Jourtid kan aldrig räknas till den tid då arbetstagaren utför arbete åt arbetsgivaren.

Kategorier

Arbetstid