Judiciell

Ordförklaring

Det som avser domstolsväsendet, den dömande makten. Judiciell indelning - indelning i rättsskipningsdistrikt.

Kategorier

Domstol