Jungfrutal

Ordförklaring

En politisk ledamots första anförande i kammaren. Ofta avses högre politisk nivå såsom ett parlament.

Kategorier

Ledamot