Junk bonds

Ordförklaring

Se skräpobligationer.

Kategorier

Skräpobligationer