Jura novit curia

Ordförklaring

Domaren känner (kan) rätten. Princip som innebär att part inte behöver åberopa/bevisa innehållet i rättsregler. Det förutsätts att domaren kan dem.

Kategorier

Domare