Juridisk betydelse

Ordförklaring

Med ett dokuments juridiska betydelse avses dess rättsföljder.

Kategorier

Juridik