Jurisdiktion

Ordförklaring

Domsrätt, behörighet att utöva rättskipning.

Kategorier

Domstol