Jurist

Ordförklaring

Juridiskt skolad person som har erhållit en juriskandidatexamen.

Kategorier

Biträde

Underkategorier

Jur. Kand. / Dr., Bankjurist, Bolagsjurist, Fiskal, Förbundsjurist, Försäkringsjurist, Förvaltningsjurist, Advokat, Lagtolkning

Relaterade mallar

Checklista uppsägningssamtal 2022

Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2022

Fullmakt ang delgivningsmottagare Engelsk 2022

Fullmakt domstols och myndighetsärenden 2022