Just in time

Ordförklaring

Just In Time. En palneringsfilosofi och ett lagerhållningskoncept som syftar till att ha så litet lager som möjligt och att leveranserna sker i rätt tid kontinuerligt. Detta förutsätter mycket korta ställtider och genomloppstider samt att tillgängligheten av maskiner och anläggningar är hög. Det krävs vidare att infrastrukturen är välutvecklad och att leverantörerna kan hålla sina åtaganden.

Kategorier

Logistik

Underkategorier

JIT