Justerad soliditet

Ordförklaring

Substansvärde / justerad balansomslutning.

Kategorier

Soliditet