Justerat eget kapital

Ordförklaring

Justerat eget kapital. Ett begrepp inom räkenskapsanalys och företagsvärdering enligt substansvärdemetoden. Justerat eget kapital är ett bättre mått på aktieägarnas kapital än bara eget kapital. Justerat eget kapital är eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver. Obeskattade reserver innehåller resultatmedel som ännu inte tagits upp till beskattning men som kommer att göra det senare, då 28 procent dras från beloppet.

Kategorier

Eget kapital

Underkategorier

JEK