Justeringsman

Ordförklaring

Person som har fåt uppgiften att justera ett protokoll, dvs. kontrollera dess riktighet.

Relaterade mallar

Dagordning styrelsemöte utökad 2022