Justitiemord

Ordförklaring

Bestraffning (egentligen avrättning) av oskyldig person.