Kassationsdomstol

Ordförklaring

Överdomstol som endast kan upphäva (kassera) men ej ändra en underdomstols utslag. Vid ett underkännande återförvisas målet till lägre instansen som på nytt får ta upp det. Kammarrätten och Regeringsrätten är exempel på kassationsdomstolar vid behandling av kommunalbesvär.

Kategorier

Domstol