Klausul

Ordförklaring

Tilläggsbestämmelse eller förbehåll i skriftliga handlingar som närmare bestämmer, förklarar eller inskränker innebörden av handlingen.

Kategorier

Villkor

Underkategorier

Avsägelseklausul, Clausula cassatoria

Relaterade mallar

VA-klausul - Lokal 2023

Force Majeure-klausul (omfattande) 2023

Force Majeure-klausul (kort) Engelsk 2023

Uppdragsavtal 2023