Kombinerad position

Ordförklaring

Position som skapas genom att man samtidigt köper eller utfärdar optioner av olika typer men med samma underliggande vara och samma löptid.

Kategorier

Option