Kommunal inkomstskatt

Ordförklaring

Kommunalskatt är skatt på tjänsteinkomst upp till ett visst belopp som kommuner och landsting tar ut för att bekosta förvaltningen.

Kategorier

Kommun, Landsting, Förvaltning, Inkomstskatt

Underkategorier

Kommunala utjämningsavgiften