Kommunbidrag

Ordförklaring

Tillskott av statliga skattemedel som används för att finansiera verksamhetens totala driftkostnader utöver inkomsterna från kommunalskatt, statsbidrag och avgifter.

Kategorier

Kommun