Kommunrevision

Ordförklaring

Förtroendevalda revisorer vilkas uppgift är att granska kommunens verksamhet.

Kategorier

Kommun