Kompanjonavtal

Ordförklaring

Ett avtal som kan reglera inbördes förhållanden mellan ägarna i ett bolag. Kompanjonavtalet är viktigt då det reglerar löner, ersättningar, vad som händer om en delägare vill sälja sina aktier eller om en delägare avlider eller inte vill ingå i bolaget längre.

Kategorier

Bolag, Kompanjon

Underkategorier

Kompanjonsförsäkring, Partneravtal, Bolagsavtal, Handelsbolagsavtal

Relaterade mallar

Avtal om överlåtelse av andelar (HB-KB) 2023

Aktieägaravtal 2023

Checklista kommanditbolagsavtal 2023

Aktieägaravtal (50-50 - Nybildat bolag) 2023