Kondoleans

Ordförklaring

Att framföra sin kondoleans innebär att man uttrycker sitt deltagande och sorg till de anhöriga när någon avlidit. Vanligtvis skickar man blommor och/eller ett kort till de anhöriga.

Kategorier

Brev