Konkludent handlande

Ordförklaring

Handlande på ett sätt som gör att en part sluter sig till att en viss överenskommelse (avtal) dem emellan har träffats, utan att något uttryckligen sagts om saken.

Kategorier

Avtal

Relaterade mallar

Offert med leveransdetaljer 5 artikelrader 2023