Konkurrerande fora

Ordförklaring

När flera fora (domstolar) alla samtidigt är behöriga att handlägga ett mål. I dessa fall tillkommer det i regel käranden att välja forum.

Kategorier

Domstol