Kontrakt

Ordförklaring

Ett avtal är en överenskommelse där fysiska eller juridiska grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Skriftliga avtal kan också benämnas kontrakt. Kontraktsprincipen innebär att ingen part är bunden förrän båda parter har skrivet under ett kontrakt.

Enligt huvudregeln i den svenska avtalslagen tillkommer ett avtal genom överensstämmande anbud från den ena och accept från den andra parten. Ett avtal kan vara ensidigt eller ömsesidigt förpliktande, beroende på om bara den ena eller båda parterna skall utge något.

Ett "ensidigt" avtal kallas vanligen för ett benefikt avtal. Ett typiskt benefikt avtal är en gåva. Ett ömsesidigt förpliktande avtal kallas vanligen för oneröst avtal. De flesta avtalen/kontrakten är onerösa: vid ett köp, till exempel, skall säljaren utge varan eller tjänsten, medan köparen skall utge betalning.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Kontraktssumma, Korrespondenskontrakt, Köpeavtal

Relaterade mallar

Behandlingsöverenskommelse rehab 2023

Anmodan till hyresgäst att flytta 2023

Underborgen av företag (Enkel borgen) 2023