Kontraktshandlingar

Ordförklaring

Samtliga handlingar som hör till ett avtal.

Kategorier

Avtal