Konvertibel

Ordförklaring

Ett räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt att byta ut sin fordran mot aktier i bolaget under skuldebrevets löptid till ett i förväg bestämt pris.

Kategorier

Business Angel, Skuldebrev

Underkategorier

Konvertibler

Relaterade mallar

Villkor för KVB (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2022

Skuldebrev (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2023

Villkor _Enkelt_ - Ensidig rätt för innehavare 2023

Villkor _Order_ - Ensidig rätt för bolaget 2023