Kreditmarknadsbolag

Ordförklaring

Ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse, dvs. ta emot och låna ut pengar för vilket de betalar eller kräver ränta.

Kategorier

Bank, Finansinspektionen (FI)

Underkategorier

ICAAP, Kreditinstitut