Kvasiavtal

Ordförklaring

Kvasikontrakt. Ett rättsförhållande mellan två parter som inte bestäms av ett slutet avtal men som behandlas som om ett avtal förelåg.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Kvasikontrakt