Lag

Ordförklaring

1. Den gällande rätten inom ett land, en nation. Lagen är en samling regler som skapats och upprätthålls av den makthavande institutionen eller institutionerna i landet. 2. En enskild författning som beslutats av lagstiftaren i ett land, innehållande en eller flera regler.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Ramlag, Tvingande rättsregel, Kodifiera, Kodifikation, Konsolidering av lagstiftning, Lagrum, Lagstiftning, Lagvalsregler, Legal, Legaldefinition, Allmänna föreskrifter, Balk, Föreskrift, Brott, Dispositiv lagregel, Lagstiftaren, Subsumtion

Relaterade mallar

Ledighetsansökan 2023

Inkassokravbrev 2023

Sponsoravtal _Lag- och arenasponsring_ 2023

Agentavtal 2023