Laga kraft

Ordförklaring

Rättskraft. Egenskap som en dom förvärvat och innebär att beslutet inte kan överklagas med ordinära rättsmedel. En rättsföljd av laga kraft är att avgörandet kan verkställas.

Underkategorier

Rättsföljd, Verkställighet (av dom)

Relaterade mallar

Ansökan om utfärdande av nytt pantbrev 2023

Överklagande av tingsrätts avgörande 2023

Ansökan om återvinning 2023