Laga skifte

Ordförklaring

Gammal beteckning på jorddelningsform som nu motsvaras av klyvning och fastighetsreglering.

Kategorier

Fastighet

Underkategorier

Klyvning, Fastighetsreglering