Lageravkastning

Ordförklaring

Nyckeltal som visar bruttovinsten som en procentsats av genomsnittligt varulager.

Kategorier

Nyckeltal