Lagerfastigheter

Ordförklaring

Lagerfastighet är fastighet som förvärvats genom köp, byte, byggnation eller på liknande sätt av någon som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.

Kategorier

Byggnadsrörelse och handel med fastigheter

Underkategorier

Byggmästarsmitta