Lagerintyg

Ordförklaring

Ett lagerintyg är en skriftlig handling som fungerar som bevis för ett lagers status vid en bestämd tidpunkt.

Kategorier

Redovisning, Bokslut, Intyg, Lager