Lagfaren

Ordförklaring

Juridiskt utbildad person. Bl.a. domare behöver vara lagfarna.

Kategorier

Domare