Lagfart

Ordförklaring

Inskrivning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en persons fastighetsförvärv. Lagfarten visar vem som har äganderätten till fastigheten.

Kategorier

Fastighet, Lantmäteriet

Underkategorier

Lagfartsbevis

Relaterade mallar

Köpebrev 2023

Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2023

Checklista fastighetsöverlåtelse 2023

Avtal om överlåtelse av inkråm 2023