Lagfartsbevis

Ordförklaring

Skriftlig handling som visar att en lagfart har beviljats. Bevis på att man innehar äganderätten till en fastighet.

Kategorier

Lagfart

Underkategorier

Inskrivningsbevis