Lagrum

Ordförklaring

Ett specifikt avsnitt i en lag, t.ex. en paragraf.

Kategorier

Lag

Relaterade mallar

Stämningsansökan _Genstämning_ 2023

Protokoll från extra bolagsstämma - Förvärv av egendom enl 2 kap 29 § ABL 2023

Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2023