Lagstadgad pension

Ordförklaring

Omfattar i princip alla som är bosatta och/eller arbetar i Sverige. Den nya lagstadgade pensionen omfattar garantipension, inkomstpension och premiepension.

Kategorier

Pension