Lagstadgad tid

Ordförklaring

Särskild lag som anger hur tiden i andra lagars bestämda tidsfrister ska beräknas.

Relaterade mallar

Följesedel 2023