Lagstiftning

Ordförklaring

Del av statsfunktionerna. Processen genom vilken en ny lag stiftas eller en gammal lag ändras eller upphävs.

Kategorier

Lag

Relaterade mallar

Agentavtal 2023

Återförsäljaravtal - Tysk 2023